Inicjał – co to jest?

W języku polskim tym słowem określamy:

  • pierwszą literę (lub litery) imienia lub nazwiska –  na końcu wtedy stawiamy kropkę (np. A.B. na końcu jakiegoś artykułu, Ch. itp.);
  • pierwszą literę kluczowego słowa, podkreślającą jego unikatowy charakter – wówczas bez kropki – „V jak Vendetta”, godzina W, litera oznaczająca producenta itd.;
  • pierwszą literę fragmentu tekstu (akapitu, rozdziału, strony), znacznie większą, zdobioną, często barwną, co powodowało jego wyróżnienie;
  • od czasów druku, czcionkę (lub cały font) ozdobną, czasami wręcz kunszowną, wyraźnie odróżniającą się od reszty tekstu.

Słowo „initiale” upowszechniło się w średniowieczu i pochodzi od łacińskiego initium, oznaczającego początek. Właśnie w tym okresie kwitła sztuka iluminacji manuskryptów, których ręcznym przepisywaniem i zdobieniem od czasów Kasjodora zajmowali się głównie mnisi.  Owe dekoracje ksiąg najczęściej nie wiązały się z treścią, której towarzyszyły. Tak też było i z inicjałami. Przybierały formy bogatych zdobień geometrycznych lub roślinnych (inicjały ornamentalne), ale też potrafiły przedstawiać całe sceny rodzajowe (inicjały figuralne), które odzwierciedlały obrzędy i codzienność ówczesną.


Opublikowano

w

przez

Tagi: