Myśli z kniei

Isaac Newton - Ludzie budują za dużo murów
za uszkiem proszę
Koń jaki jest, każdy widzi.
życzenia urodzinowe