Logo pracowni

białe logo Pracowni Konkretu

Zdarza się czasami, że część zewnętrzną naszego loga niektórzy mylnie nazywają pentagramem albo Gwiazdą Dawida.

Bardzo często przypisywane są tym figurom właściwości magiczne lub kojarzone są z syjonizmem. Żeby rozwiać te wątpliwości, narysowałem wszystkie trzy figury.

pentagram, heksagram, heptagram
wielokąty gwiaździste

W kolejności od lewej to: PENTAGRAM, HEKSAGRAMHEPTAGRAM.
Trzecia z nich, nazywana również septagramem lub septegramem, występuje w logo Pracowni Konkretu. Teraz chyba łatwo dostrzec różnice.
Dziś spróbujmy ustalić czym są te fascynujące obiekty z punktu widzenia geometrii.
Zapewne nikogo to nie zdziwi, że są to wielokąty, ale szczególne, są to wielokąty gwiaździste, gdyż właśnie gwiazdy przypominają.

Do pełnego opisu brakuje jeszcze słowa foremne, ponieważ dają się wpisać w okrąg, a wierzchołki są regularnie na nim rozmieszczone.
Wnikliwy obserwator już widzi różnicę między środkowym heksagramem a pozostałymi figurami. Jeżeli składa się z co najmniej dwóch łamanych zamkniętych (tutaj trójkątów równobocznych), to nazywamy go niewłaściwym. Gdy możemy go narysować jedną łamaną (tak jak pentagram i heptagram), to jest to wielokąt właściwy.
Do opisu wielokątów używany jest jeszcze symbol Schläfliego. O ile dwie pierwsze figury nie dają możliwości innych kombinacji, to na obrazku poniżej wszystko wydaje się już jasne…

heptachloru gram
typy heptagramów wg symbolu Schläfliego

Podsumowując, w logo Pracowni Konkretu występuje heptagram, czyli wielokąt gwiaździsty foremny, o symbolu Schläfliego (7/2).


Opublikowano

w

,

przez